FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७५/७६ 03/13/2019 - 12:29 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजपत्र ७५/७६ 10/23/2018 - 12:19 PDF icon राजपत्र भाग १.PDF, PDF icon राजपत्र भाग २.PDF
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/30/2018 - 13:12 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/30/2018 - 12:26 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
शिक्षा नियमावली ७५/७६ 06/05/2018 - 09:59 PDF icon शिक्षा नियमावली
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:16 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:11 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन एैन २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:05 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन एैन २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 13:52 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४
फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि ७४/७५ 02/28/2018 - 13:41 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि

Pages