FAQs Complain Problems

वडा न‌ं ४

वडा अध्यक्ष : दल बहादुर नेम्बाङ

फोन नं : ९८५२६२००६०

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : विमला लिम्बु

           फोन नं. : ९८००९१२३२५

  • दलित महिला सदस्य : देवीमाया दमाई

           फोन नं. : ९८२४९४९०१६

  • सदस्य : पूर्ण कुमार नेम्बाङ

           फोन नं : ९८१३१६५०९७

  • सदस्य : भक्तिराज नेम्बाङ

           फोन नं : ९८१४९४५१६४

वडा सचिव 

  • पन्चराज नेम्बाङ

           फोन नं : ९८१६९८२१४४

ब. सब ईन्जिनियर छैठौं

  • बद्रि ढकाल   (ब. सब ईन्जिनियर छैठौं)

           फोन नं : ९८०२७८१०९३

कार्यालय सहायक

  • नयन सुन्दरी चेम्जोङ   (कार्यलय सहायक)

           फोन नं : ९८४४६६६२२७

कार्यालय सहयोगी

  • धनकुमारी नेम्बाङ   (कार्यलय सहयोगी)

           फोन नं : ९८४४६६६२२७

 

इमेलः phalgunandamun04@gmail.com

 

Ward Contact Number: 
९८१६९८२१४४