FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शित भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/05/2024 - 11:50 PDF icon शित भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/04/2024 - 17:58 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०८०.pdf
साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 04/04/2024 - 17:57 PDF icon ५. साना सिँचाई आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण ऐन ७९-८० 03/31/2024 - 10:52 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन संशोधित सहित ८०/८१ 03/06/2024 - 12:05 PDF icon आर्थिक ऐन0001.PDF
आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/23/2023 - 12:55 PDF icon आकस्मिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
धान उत्पादनमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/23/2023 - 12:54 PDF icon धान उत्पादनमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन संशोधन विधेयक ८०/८१ 09/29/2023 - 10:57 PDF icon आर्थिक ऐन संशोधन विधेयक.PDF
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन, स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता थप मापदण्ड ७९-८० 07/22/2023 - 10:53 PDF icon करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८.pdf
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०८० ७९-८० 06/16/2023 - 18:11 PDF icon स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश.pdf

Pages