FAQs Complain Problems

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन, स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता थप मापदण्ड